první

profesionální
advokátní
služby

Naše specializace

Veřejné zakázky

Podpora v zadávacím řízení, administrace zakázek a profesionální zpracování nabídek.

Právo územních samosprávných celků

Právní pomoc voleným představitelům územní a profesní samosprávy.

Generální praxe

Odborné sepisování smluv, zastupování před soudy a exekutory, insolvence a rodinné právo.

Obchodní korporace

Zakládání nových korporací, korporátní právo, likvidace, spolkové právo, družstva, společenství vlastníků.

Trestní právo

Špičková obhajoba obviněných a zastoupení poškozených v trestním řízení.

Mediální právo, reklama, ochrana osobních údajů

Realizace záměrů v oblasti televizního vysílání, reklamy, provozu e-shopů, poradenství při ochraně osobnosti.

Finanční právo, cenné papíry, fúze

Pomoc v oblasti nakládání s cennými papíry, zejména při jejich emitaci, převádění a zaknihování.

Evropská dotace

Poradenství při žádosti o poskytnutí finanční podpory ze státních i evropských dotačních prostředků.

První právní pomoc

Zajišťujeme bezplatnou právní konzultaci s cílem informovat klienta o jeho právech, povinnostech a možnostech dalšího postupu v konkrétních případech. První právní pomoc představuje veřejně prospěšnou činnost ve prospěch osob, které se potřebují zorientovat v právním prostředí a nastalé právní situaci. Každá konzultace spočívá ve vyslechnutí problému, v seznámení žadatele s jeho situací a možnostmi, v odkazu na příslušné právní předpisy a v doporučení, jak dále postupovat. Spolupracujeme například s Městskou částí Praha 12 a s Městskou částí Praha 22 a poskytujeme základní právní pomoc jejich obyvatelům.

Členství

Česká advokátní komora
Pro bono
“Spravedlnost je trvalá vůle
dávat každému co mu patří.”

Ulpianus Domitius

Kontakt

J&T advokátní kancelář s.r.o.

Revoluční 3
110 00 Praha 1 - Staré Město
Česká republika
IČO - 04996305
ISO - ISO 27001:2013, ISO 9001:2008


E-mail: office@jtak.cz
tel.: +420 774 720 720

Kontaktni formulář